Առաջադրանք 1.

Գայանեն հաշվեց, որ եթե այգում հավաքած խնձորները հավասար բաժանի իր 29 համադասարանցիների միջև, ապա 31 խնձոր կավելանա:
sib83.jpg
Արդյո՞ք Գայանեն ճիշտ էր հաշվել:
Պատասխան՝ սխալ էր հաշվել

Առաջադրանք 2.

Կոնֆետները հավասար բաժանեցին 5 երեխայի միջև, և կոնֆետների որոշ քանակ ավելացավ: Պարզիր, թե ամենաքիչըքանի՞ կոնֆետ կարող է ավելանալ:
sweets - Copy.png
Պատասխան՝ ամենաքիչը կարող է ավելանալ     1   կոնֆետ:

Առաջադրանք 3.

Գնացքը օրական անցնում էր 376 կմ: 8 օր հետո նպատակակետին հասնելու համար նրան մնացել էր անցնելու 5 կմ:
BAABA22F-610F-4670-9801-44AABF12B0F3_cx0_cy6_cw0_w1023_r1_s.jpg
Քանի՞ կմ էր մինչև նպատակակետ հեռավորությունը:
 
8×376+5=3013
Պատասխան՝        կմ:

Առաջադրանք 4.

Հինգ տուփում կա 19 կոնֆետ:
f6102f85962eb3d97159b2025c82aea0.png
Առաջին չորս տուփում կոնֆետների թիվը հավասար է, իսկ մնացած կոնֆետները վերջին տուփում են: Քանի՞ կոնֆետ կա յուրաքանչյուր տուփում, եթե ամենաքիչը կոնֆետ կա վերջին տուփում:
Պատասխան՝
առաջին չորս տուփերում կա       4 (մն3)  -ական կոնֆետ,
վերջին տուփում կա            կոնֆետ:

Առաջադրանք 5.

115 մ երկարությամբ փողոցում ծառեր էին տնկում: Որոշված էր՝ փողոցի յուրաքանչյուր 15 մ-ի վրա տնկել 8 ծառ:
ar_600_400.jpg
Արդյո՞ք ծառերի քանակը կհերիքի, եթե կա ընդամենը 64 տնկի:
 • կհերիքի
 • չի հերիքի

СПОРТ

Был у древних греков обычай. Каждые четыре года самые сильные, ловкие и быстрые юноши всей Греции собирались около города Олимпии, чтобы состязаться в борьбе, беге, стрельбе из лука. Во время этих состязаний греки забывали вражду, прекращались все войны. Обычай древних греков дошёл и до наших дней.И сейчас каждые четыре года лучшие спортсмены мира собираются на соревнования, которые проводятся в разных городах мира. Летом спортсмены соревнуются в летних видах спорта, а зимой – в зимних. Состязания эти обычно длятся несколько дней, и всё это время горит на стадионе „олимпийский огонь”. Этот огонь специально привозят из греческого города Олимпия и торжественно зажигают в первый день соревнований.Летом 2012 года Олимпийские игры проходили в Лондоне, а в 2014 году Зимняя олимпиада состоится в России, в городе Сочи. Спортсмены Армении, как и все спортсмены мира, упорно готовятся к этим играм. Все мечтают стать олимпийскими чемпионами: ведь после победы дома их будут встречать как настоящих героев. Именно так встречали в Ереване команду наших шахматистов, победителей шахматной олимпиады 2008 и 2012 года. Олимпийскими чемпионами не рождаются – ими становятся. И, если ты хочешь стать спортсменом, то начни с самого малого, хотя бы приучи себя каждый день делать зарядку. Это поможет тебе закалить характер, воспитать настойчивость, силу воли. обычай – традицияВопросы и задания.

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

1. Какой обычай был у древних греков? 2. Где и как проводятся олимпийские игры? 3. Как встречают на родине победителей?

Согласны ли вы с тем, что…

1. Олимпийские игры проводились раз в три года. 2. Сейчас Олимпийские игры проводятся в греческом городе Олимпия. 3. Олимпийский огонь привозят из Греции и зажигают в первый день соревнований.

Вместо точек впишите подходящие слова из текста.

1. Самые сильные, ловкие и быстрые юноши Греции собирались около города Олимпии. 2. Каждые четыре года лучшие спортсмены мира собираются на соревнования. 3. Все мечтают стать олимпийскими чемпионами. 4. Дома их встретят как настоящих героев. 5. Всё это время на стадионе горит „олимпийский огонь”. 6. В 2014 году Зимняя олимпиада состоится в Сочи.

Вставьте вместо точек предлоги.

1. Был у древних греков обычай. 2 Лучшие спортсмены собираются на соревнования, которые проводятся в разных городах мира. 3. Олимпийский огонь привозят от греческого города Олимпия и торжественно зажигают в первый день соревнований. 4. Зимняя олимпиада состоится в России, в городе Сочи. 5. Спортсмены упорно готовятся к этим играм.

Найдите лишнее слово:

1. турнир, соревнование, чемпионат, концерт, состязание, олимпиада; 2. футбол, баскетбол, прятки, хоккей, волейбол; 3. плавание, бег, теннис, пение, бокс.

Дополните ряд слов:

Летние виды спорта: плавание, лёгкая атлетика, гимнастика, борьба, футбол, баскетбол, теннис, бокс. Зимние виды спорта:фигурное катание, хоккей лыжный спорт.  Слова для справок: плавание, лёгкая атлетика, хоккей, фигурное катание, гимнастика, борьба, футбол, баскетбол, теннис, лыжный спорт, бокс.

Մեր շրջապատում կան շատ բույսեր: Տարբեր բույսեր՝ խոտեր, թփեր և ծառեր, աճում են անտառներում ու մարգագետիններում, այգիներում ու պուրակներում, փողոցների եզրերում, դպրոցամերձ և տնամերձ հողամա­սերում և այլուր: Դասարաններում և սենյակներում բույսերն աճեցվում են համապատասխան տարաներում, այստեղ բույսերը խնամքի առարկա են: Ի՞նչ է բնորոշ բույսերին:

Բույսր հիմնականում աճում է հողում: Նրա մարմնի մի մասը գտնվում է հողում՝ կազմելով ստորգետնյա հատվածը: Մյուսր տեսանելի հատվածն է, որր գտնվում է հողից դուրս, կազմում վերգետնյա հատվածր: Բույսն ունի իր կառուցվածքը: Սովորաբար տարբերում են նրա արմատը, ցողունը և տերևը: Դրանք միասին կազմավորում են բույսի մարմինը: Արմատը սովորաբար կազմում է բույ­սի ստորգետնյա մասը: Արմատներր լի­նում են շատ բարակ և հաստացված, կարճ և երկար: Ցողունն արմատին է միացնում տերեները:

Բացի նշվածից՝ բույսերի մի մասր ծաղկում է, տալիս պտուղներ և առաջաց­նում սերմեր: Ծաղիկները, պտուղները և սերմերը ես բույսի կառուցվածքի մասերն են: Ծաղկման շրջանում բույսերը շատ շքեղ են, գունեղ, գեղեցիկ ու բուրավետ: Արմատը, ցողունը, տերևը, ծաղիկը, պտուղը, սերմր բույսի օրգաններն են:

Բույսն անրնդհատ աճում է և զար­գանում, նրա աճը լավ դիտվում է միջա­վայրի բարենպաստ պայմաններում՝  լույ­սի, ջրի և անհրաժեշտ այլ նյութերի առկայությամբ: Եթե ուշադիր դիտարկենք բույսի կյանքը, ապա կնկատենք այն, որ բույսը սնվում է, օգտագոր­ծում ջուր և ածխաթթու գազ, բույսի մարմնում առաջանում են տարբեր օր­գանական նյութեր: Բույսը նաև շնչում է, որի րնթացքում օգտագործում է թթվածին՝ կենդանիների և մարդու նման:

Որոշ բույսերի կենսագործունեության առանձնահատկություններից է հոտը, հաճախ նաև՝ բուրավետ լինելը:

Բույսերի մասին շատ հետաքրքիր երեույթներ կարելի է դիտել անտա­ռում կամ մարգագետնում, դպրոցամերձ կամ տնամերձ հողամասում, շրջա­կա կանաչ աշխարհում: Բույսերը պետք է ոչ միայն ճանաչել, այլ նաև՝ պաշտպանել: Բույսերր մարդկանց «կանաչ բարեկամներն» են:

Բույսերի մասին գիտությունը կոչվում է բուսաբանություն:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Շրջապատում որտե՞ղ են աճում բույսեր:
 2. բույսերը ապրում են անտառներում ու մարգագետիններում, այգիներում ու պուրակներում, փողոցների եզրերում, դպրոցամերձ և տնամերձ հողամա­սերում և այլ տեղերում:
 3. Ի՞նչ գիտեք բույսի մարմնի մասին: Ո՞րն է նրա ստորգետնյա, ո՞րը՝վերգետնյա հատվածը: Ի՞նչ կառուցվածք ունի բույսը: Բույսի ի՞նչ օրգաններ գիտեք:

Բույսր հիմնականում աճում է հողում: Նրա մարմնի մի մասը գտնվում է հողում՝ կազմելով ստորգետնյա հատվածը: Մյուսր տեսանելի հատվածն է, որր գտնվում է հողից դուրս, կազմում վերգետնյա հատվածր: Բույսն ունի իր կառուցվածքը: Սովորաբար տարբերում են նրա արմատը, ցողունը և տերևը:

 1. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ՝ բույսի աճի և զարգացման համար:

բույսի աճը լավ դիտվում է միջա­վայրի բարենպաստ պայմաններում՝  լույ­սի, ջրի և անհրաժեշտ այլ նյութերի առկայությամբ:

 1. Ինչպե՞ս է դրսևորվում բույսի կենսագործունեությունը:

բույսը սնվում է, օգտագոր­ծում ջուր և ածխաթթու գազ, բույսի մարմնում առաջանում են տարբեր օր­գանական նյութեր:

 1. Դիտարկհք շրջապատի որևէ բույս։ Նկարեք այդ բույսը: Ցույց տվեք նրա ստորգետնյա և վերգետնյա հատվածները, նշեք բույսի օրգանները: Ցորենի արմատի զանգվածը շատ ավելի մեծ է իր վերգետնյա մասից: Ինչո՞ւ: Թվարկեք այն բույսերը, որոնք ծաղկում են:
 2. Փորձեք նշել, թե ինչո՞վ են բույսերը կարևոր մարդու կյանքում:

Բույսերը տալիս են թթվածին:

Կատարե՛ք թվաբանական գործողությունները:

 1.       1 8-9 + 2 8/9=9+28/9=109
 2.         2 3/8 + 7 9/11=985/88
 3.         12 11/12 + 12 5/12=1336/12
 4.          7 9/13 + 9 11/1=11922/13
 5. 1
 6. 1.=27/20
 7. 2.=32/45
 1. 2

դ)=39/4

զ)= 6479/3

ը)=2140/2421

Проверочная работа1.Выберите правильный вариант:

 • Это красивая улица а) море; б) улица; в) город
 • Это плохой фильм  а) фильм; б) книга; в) вино
 • Это высокое здание а) дом; б) девушка; в) здание
 • Это интересный человек  а) экскурсия; б) человек; в) кино
 • Это дорогой костюм а) машина; б) костюм; в) кафе
 • Это хороший кампьютер а) женщина; б) фото; в) компьютер
 • Это тёплое вода а) вода; б) пюре; в) вечер
 • Это чёрная кощшка а) телефон; б) кошка; в) пианино
 • Это умная собака а) режиссёр; б) собака; в) кино
 • Это молодой юрист а) юрист; б) дерево; в) спортсменка
 • Это маленький телевизор а) рыба; б) яблоко; в) телевизор
 • Это дешёвое кафе а) ресторан; б) книга; б) кафе
 • Это цветное фото а) словарь; б) фото; в) картина
 • Это горячий чай а) чай; б) какао; в) вода
 • Это холодная вода а) море; б) вечер; в) вода
 • Это большая площадь  а) площадь; б) парк; в) окно
 • Это старое аудитория  а) аудитория; б) пальто; в) альбом
 • Это глупая фраза а) фраза; б) юмор; в) предложение
 • Это вишнёвый торт а) дерево; б) юбка; в) торт
 • Это коричневый шкаф а) шкаф; б) ваза; в) пальто
 • Это низкий диван а) здание; б) диван; в) ёлка
 • Это жёлтое такси а) сумка; б) такси; в) цвет
 • Это синее тетрадь а) тетрадь; б) зонт; в) небо
 • Это новый район а) комедия; б) район; в) слово
 • Это громкая музыка а) музыка; б) диск; в) место
 • Это тихий сад а) сад; б) станция; в) время

2. Вставьте вместо точек:

мой, моя, моё

 Это мой дом.              Это моя сестра.         Это моё окно.

Это мой брат.             Это мой  класс.          Это моё фото.

Это моё яблоко.         Это мой шкаф.           Это моя школа.

Это моя мама.            Это мой город.           Это мой журнал.

твой, твоя, твоё

Это твоё пальто.              Это твоя собака.       Это твой этаж.

Это твоя сумка.                Это твоя дедушка.    Это твой сад.

Это твоя комната.            Это твоя бабушка.     Это твоя семья.

Это твой подъезд.            Это твоя карта.          Это твая кошка.

наш, наша, наше

Это наша страна.         Это наше море.            Это наша книга.

Это наш город.           Это наш парк.             Это наш журнал.

Это наша Армения.         Это наше окно.             Это наше окно.

ваш, ваша, ваше

Это ваша школа.         Это ваш брат.                Это ваш щенок.

Это ваш класс.           Это ваш подъезд.          Это ваш врач.

Это ваше пальто.         Это ваша сестра.             Это ваша рыба.

Հողի մասին խոսելիս կամ դրա հետ աշխատելիս շատ բան է անհրա­ժեշտ իմանալ: Իհարկե, բոլորս լավ գիտենք, որ բույսերի մեծ մասն աճում է հողում: Այստեղ հանդիպում են նաե շատ կենդանիներ: Հողում մեծաքա­նակ են տարբեր բակտերիաները և սնկերը: Իսկ ի՞նչ է հողը, ի՞նչ բաղա­դրություն ունի:

Հողը երկրագնդի մակերևույթի վերին բերրի շերտն է:

Հողում մոտ 50-60 սանտիմետր խորությամբ մի փոքր փոս փորելիս կարելի է նկատել հողի տարբեր շերտեր: Վերին շերտը մուգ գույ­նի է: Այստեղ են բույսերի արմատները: Հողի այս շերտր պարունակում է նաև տարբեր բույսերի և կենդանիների մնացորդներ: Այդ մնացորդները բակտերիաների և սնկերի օգնությամբ քայքայվում են, առաջանում է օր­գանական նյութերով հարուստ հումուս, որր հողին հաղորդում է մուգ գույն: Հողի ավելի խոր շերտերր բաց գույնի են, այս­տեղ քիչ է հումուսը:

Կարելի է ասել, որ հողը ոչ միայն բույսերի և այլ կեն­դանի օրգանիզմների ապրե­լու միջավայր է, այլ նաև՝ կեն­դանի օրգանիզմների կենսա­գործունեության արդյունք: Հումուսի պարունակու­թյամբ հողերր շատ տարբեր են: Հումուսով հարուստ է սևահողը, որտեղ լավ են աճում բույսերը: Հումուսի պակասի դեպքում բույսերն զգում են սննդի պակաս: Հողի բերրիության և բույսերի աճի ապահովման համար օգտագործում են պարարտանյութեր: Պարարտանյութերը պարունակում են տարբեր նյութեր և լրացուցիչ սնունդ են բույսի համար:

Բույսերի աճի համար անհրաժեշտ են նաե ջուր, թթվածին և այլ նյու­թեր: Ջրի պարունակությունը հողում փոփոխական է: Երբ անձրեները սա­կավ են, անհրաժեշտ է արհեստական ոռոգում, որի համար օգտագործում են լճերի, գետերի, ջրամբարների, ջրանցքների ջրերը: Իսկ թթվածնով հարստացնելու համար հողր փխրեցնում են:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ են հանդիպում հողում:

Որդեր, բույսերի ու կեթանիներ մնացորդներ, սնկեր, բակտերիաններ:

 1. Ի՞նչ է հողը, իսկ հումո՞ւսը:

Հողը երկրագնդի մակերևույթի վերին բերրի շերտն է: Բույսերի և կենդանիների մնացորդների մնացորդները բակտերիաների և սնկերի օգնությամբ քայքայվում են, առաջանում է օր­գանական նյութերով հարուստ հումուս:

 1. Ինչո՞ւ է հողի վերին շերտը մուգ գույնի:

Որովհետև հարուստ է հումուսով

 1. Ի՞նչ նյութեր են պարունակվում հողում:

Հողում մեծաքա­նակ են տարբեր բակտերիաները և սնկերը:

 1. Ի՞նչ են պարարտանյութերը:

պարարտանյութերը օգնում են բույսերի աճին:

 1. Ի՞նչ նպատակով են իրականացնում հողի արհեստական ոռոգումը, փխրեցումը:

այդ պետք է, որ բույսըլավ աճի:

Համեմատե՛ք խառը թվերը:

1- 1/5< 2-3/7

4-7/8 > 4-9/8

6-11/15 > 6-13/15

7-3/5 > 7-3/4

2. Թվերը դասավորեք աճման կարգով

5-3/4, 5-1/2, 11-6/7, 11-2/3, 14-7/8, 14-9/11

3. Երկու կից հողամասերից մեկի մակերերսը 2 անգամ մեծ է մյուսի մակերեսից։ Հաշվի՛ր յուրաքանչյուր հողամասի մակերերսը՝ իմանալով, որ դրանք միասին 2100  սմ2 են։

700սմ2

1400սմ2

 

1.Распредели  слова  по  группам:

сущ.               прил.           глагол             

крик          яркий              кричит

бег               голубой     поёт

волнение                         требовать

книга     

плошадь                           

1) крик  2) яркий 3) кричит  4) поёт  5) бег  6) площадь

7) голубой  8) волнение  9) требовать  10) книга  

  2.Соедини   существительное   с  прилагательным:

крупный               скатерть

      румяное                книги        

      жёлтая                  яблоко

      старые                  орех

крупный-орех, румяное-яаблоко, жолтая-скатерть, страшные-книги.

3.  Укажи   род     словосочетаний   (сущ. с прил.)

                ж. р.                                ср.р.                                                   м.р.

        твёрдая земля     весеннее  настроение           спелый  огурец

        крутая  скала                 глубокие  озёра              грибной  дождь

крутая  скала

спелый  огурец

твёрдая земля

грибной  дождь

весеннее  настроение

глубокие  озёра

крутая  скала

храброе  сердце

4. Подобери к данным существительным подходящие по смыслу имена прилагательные.        

    длиная дорога, хороший товарищ,

         тёплый чай, яркое солнце,

     красне лисята, холодный мороз.  

5. Прочитай  пословицы.Подчеркни глаголы

А) Труд человека кормит, а лень портит .

Б) Герой умирает , а слава его живёт .

В) Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.

Г) Скажешь– не воротишь , напишешь  – не сотрёшь .

1.Ո՞րն է քո սիրելի վայրը կրթահամալիրում:

Ես կրթահամարիլում վայր չեմ սիրում

2.Ո՞վ է դպրոցի քո ամենալավ ընկերուհին կամ ընկերը, որ միշտ քեզ օգնել է:

3.Ո՞րն էր այս տարվա ամենասիրելի նախագիծը։ Պատմիր այդ նախագծի մասին:

իմ սիրելի նախագիծը  անգլերենից էր:

4.Ի՞նչ  գրքեր ես կարդացել այս ուսումնական տարվա ընթացքում։

իմամենասիրելի պատմություն անբախտ վաճառակն է:

5.Ո՞րն է այս տարվա քո սովորած ամենասիրելի բանաստեղծությունը:

6.Ո՞րն էր այս տարվա քո սիրելի առարկան և ինչո՞ւ։

իմ սիրելի առարկն անգլերեն է:

7.Ո՞ր օտար  լեզվին ես ավելի լավ տիրապետում ։

ռուսերեն է:

8.Որո՞նք են բլոգում տեղադրած քո հաջող նյութերը:

9.Ի՞նչ արշավների ես մասնակցել այս տարվա ընթացքում։

ես գնացել եմ արենի:

10.Ո՞րն է այս տարվա ամենասիրած օրը։

11.Ո՞րն է այս տարվա չսիրած կամ անհաջող օրը։

ամեն օր:

12.Ո՞րն է քո ամենահետաքրքիր նյութը բլոգում։

14.Ի՞նչ կանես  6-րդ դասարանում, որ չես արել 5-րդ դասարանում:

կգնամ նետաձգուցյան խումբ:

15.Մայր դպրոց գնալուց ամենաշատը ի՞նչ կամ ո՞ւմ կհիշես Արևելյան դպրոցից։

16.Քո կարծիքով ի՞նչ է սպասվում քեզ Մայր դպրոցում:

դժվար օրեր:

17.Քո կարծիքով ի՞նչ կա Մայր դպրոցում, որ չկա Արևելյան դպրոցում։

18.Քո կարծիքով ի՞նչ առարկաներ են ավելանալու Մայր դպրոցում։

հայոց լեզու, աստղագիտություն:

19.Ուրա՞խ ես, որ տեղափոխվելու ես Մայր դպրոց գնալու: Ինչո՞ւ:

ես ուրախ չեմ

20.Ինչո՞ւ ես գալիս դպրոց:

ես գալիս եմ դպրոց սովորելու:

Մեր շրջապատում կան շատ բույսեր: Տարբեր բույսեր՝ խոտեր, թփեր և ծառեր, աճում են անտառներում ու մարգագետիններում, այգիներում ու պուրակներում, փողոցների եզրերում, դպրոցամերձ և տնամերձ հողամա­սերում և այլուր: Դասարաններում և սենյակներում բույսերն աճեցվում են համապատասխան տարաներում, այստեղ բույսերը խնամքի առարկա են: Ի՞նչ է բնորոշ բույսերին:

Բույսր հիմնականում աճում է հողում: Նրա մարմնի մի մասը գտնվում է հողում՝ կազմելով ստորգետնյա հատվածը: Մյուսր տեսանելի հատվածն է, որր գտնվում է հողից դուրս, կազմում վերգետնյա հատվածր: Բույսն ունի իր կառուցվածքը: Սովորաբար տարբերում են նրա արմատը, ցողունը և տերևը: Դրանք միասին կազմավորում են բույսի մարմինը: Արմատը սովորաբար կազմում է բույ­սի ստորգետնյա մասը: Արմատներր լի­նում են շատ բարակ և հաստացված, կարճ և երկար: Ցողունն արմատին է միացնում տերեները:

Բացի նշվածից՝ բույսերի մի մասր ծաղկում է, տալիս պտուղներ և առաջաց­նում սերմեր: Ծաղիկները, պտուղները և սերմերը ես բույսի կառուցվածքի մասերն են: Ծաղկման շրջանում բույսերը շատ շքեղ են, գունեղ, գեղեցիկ ու բուրավետ: Արմատը, ցողունը, տերևը, ծաղիկը, պտուղը, սերմր բույսի օրգաններն են:

Բույսն անրնդհատ աճում է և զար­գանում, նրա աճը լավ դիտվում է միջա­վայրի բարենպաստ պայմաններում՝  լույ­սի, ջրի և անհրաժեշտ այլ նյութերի առկայությամբ: Եթե ուշադիր դիտարկենք բույսի կյանքը, ապա կնկատենք այն, որ բույսը սնվում է, օգտագոր­ծում ջուր և ածխաթթու գազ, բույսի մարմնում առաջանում են տարբեր օր­գանական նյութեր: Բույսը նաև շնչում է, որի րնթացքում օգտագործում է թթվածին՝ կենդանիների և մարդու նման:

Որոշ բույսերի կենսագործունեության առանձնահատկություններից է հոտը, հաճախ նաև՝ բուրավետ լինելը:

Բույսերի մասին շատ հետաքրքիր երեույթներ կարելի է դիտել անտա­ռում կամ մարգագետնում, դպրոցամերձ կամ տնամերձ հողամասում, շրջա­կա կանաչ աշխարհում: Բույսերը պետք է ոչ միայն ճանաչել, այլ նաև՝ պաշտպանել: Բույսերր մարդկանց «կանաչ բարեկամներն» են:

Բույսերի մասին գիտությունը կոչվում է բուսաբանություն:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Շրջապատում որտե՞ղ են աճում բույսեր:

Բույսերը աճում են ամնուրեք, որտեղ հող կա:

 1. Ի՞նչ գիտեք բույսի մարմնի մասին: Ո՞րն է նրա ստորգետնյա, ո՞րը՝վերգետնյա հատվածը: Ի՞նչ կառուցվածք ունի բույսը: Բույսի ի՞նչ օրգաններ գիտեք:

Նրա մարմնի մի մասը գտնվում է հողում՝ կազմելով ստորգետնյա հատվածը: Մյուսր տեսանելի հատվածն է, որր գտնվում է հողից դուրս, կազմում վերգետնյա հատվածր: Բույսն ունի իր կառուցվածքը: Սովորաբար տարբերում են նրա արմատը, ցողունը և տերևը: Դրանք միասին կազմավորում են բույսի մարմինը: Արմատը սովորաբար կազմում է բույ­սի ստորգետնյա մասը:

 1. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ՝ բույսի աճի և զարգացման համար:

Բույսին անհրաժեշտ է հող, Արև, ջուր և օդ:

 1. Ինչպե՞ս է դրսևորվում բույսի կենսագործունեությունը:

բույսը շնչում է ածխաթթու գազ և արտածում թթվածին:

 1. Դիտարկհք շրջապատի որևէ բույս։ Նկարեք այդ բույսը: Ցույց տվեք նրա ստորգետնյա և վերգետնյա հատվածները, նշեք բույսի օրգանները: Ցորենի արմատի զանգվածը շատ ավելի մեծ է իր վերգետնյա մասից: Ինչո՞ւ: Թվարկեք այն բույսերը, որոնք ծաղկում են:
 2. Փորձեք նշել, թե ինչո՞վ են բույսերը կարևոր մարդու կյանքում:

մարդուն անհրաժեշտ է թթվածինը տալիս է բույսը:

 

Կատարեք բաժանում:

6 : 2/3 =9

8:11/4 =22

15 : 14/225=3375/14

7: 7/2 =2

15/11 : 3 =5/11

14/9 : 12 =7/54

17 : 14/5 =85/14

4 : 2/3 =6

Աստղանիշի ի՞նչ արժեքի դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն:

5/6 x 23/10= 23/12

14/5= 7/10 x 4