Առաջադրանք 1.

Գայանեն հաշվեց, որ եթե այգում հավաքած խնձորները հավասար բաժանի իր 29 համադասարանցիների միջև, ապա 31 խնձոր կավելանա:
sib83.jpg
Արդյո՞ք Գայանեն ճիշտ էր հաշվել:
Պատասխան՝ սխալ էր հաշվել

Առաջադրանք 2.

Կոնֆետները հավասար բաժանեցին 5 երեխայի միջև, և կոնֆետների որոշ քանակ ավելացավ: Պարզիր, թե ամենաքիչըքանի՞ կոնֆետ կարող է ավելանալ:
sweets - Copy.png
Պատասխան՝ ամենաքիչը կարող է ավելանալ     1   կոնֆետ:

Առաջադրանք 3.

Գնացքը օրական անցնում էր 376 կմ: 8 օր հետո նպատակակետին հասնելու համար նրան մնացել էր անցնելու 5 կմ:
BAABA22F-610F-4670-9801-44AABF12B0F3_cx0_cy6_cw0_w1023_r1_s.jpg
Քանի՞ կմ էր մինչև նպատակակետ հեռավորությունը:
 
8×376+5=3013
Պատասխան՝        կմ:

Առաջադրանք 4.

Հինգ տուփում կա 19 կոնֆետ:
f6102f85962eb3d97159b2025c82aea0.png
Առաջին չորս տուփում կոնֆետների թիվը հավասար է, իսկ մնացած կոնֆետները վերջին տուփում են: Քանի՞ կոնֆետ կա յուրաքանչյուր տուփում, եթե ամենաքիչը կոնֆետ կա վերջին տուփում:
Պատասխան՝
առաջին չորս տուփերում կա       4 (մն3)  -ական կոնֆետ,
վերջին տուփում կա            կոնֆետ:

Առաջադրանք 5.

115 մ երկարությամբ փողոցում ծառեր էին տնկում: Որոշված էր՝ փողոցի յուրաքանչյուր 15 մ-ի վրա տնկել 8 ծառ:
ar_600_400.jpg
Արդյո՞ք ծառերի քանակը կհերիքի, եթե կա ընդամենը 64 տնկի:
 • կհերիքի
 • չի հերիքի
Реклама

Բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Դափնեվարդ, դժոխք, դաշույն, դողդոջուն, դադար, դարձյալ, դաղձ, դաշունահար, դողէրոցք, դդում, դյութել, դժվարըմբռնելի, դարպասապահ, դղրդյուն:

Դադար, դաղձ, դաշույն, դաշունահար, դարձյալ, դարպասապահ, դափնեվարդ, դդում, դժոխք, դժվարըմբռնելի, դղրդյուն, դյութել, դողդոջուն, դողէրոցք:

 

Найдите в тексте ответы на вопросы. (устно)
1. О чём спросила учительница ребят? 2. Какие значения имеет слово
корень? 3. Какое слово стало жить среди людей? 4. Какой росток появился
из земли? 5. Как звали первую веточку? А вторую? А третью?

Нарисуйте дерево и покажите следующие его части: ствол, корень, ветки,
листья, плоды.

Вместо точек впишите нужное слово из скобок.
1. Начался футбольный матч. Я люблю футбол . (футбол, футбольный) 2. Наступила осень.
Целый день льёт осенний дождь. (осень, осенний) 3. Осенью птицы улетают на юг, а
весной прилетают обратно. (прилетают, улетают) 4. Это наша школа . К нам приехали школьники
из Москвы. (школьники, школа) 5. Весной мы посодили во дворе много деревьев.
Теперь там большой сад . (посадили, сад)

Впишите вместо точек подходящие по смыслу слова.
Наш класс очень маленький . У меня есть хороший друг . Мы давно с ним дружим . О
нашей дружбе все знают. Я и мой друг часто вместе учим уроки. Мы никогда не
ссоримся с другом .

Найдите „третье лишнее”.
1. Море, моряк, мороз. 2. Боль, большой, больной. 3. Город, гора, горный

 

Հարցեր և առաջադրանքներ`

 • Բացատրի՛ր ընդգծված բառերը՝ օգտվելով բառարանից:
  եղանն-Տե՛ս Հեծանոց
  դիզելու- Մեծ քանակությամբ հավաքել՝ կուտակել
 •  քիվ-Հորիզոնական ելուստ, որ դուրս է ձգվում պատի վերին մասից կամ պատուհանների ու դռների վերևից
 • Քեզ անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  բացատ- Բաց՝ ազատ տեղ
 • Ո՞ր գործն է քեզ համար ամենակարևորը և առաջնայինը: Ինչո՞ւ:
  Պատասխանդ հիմնավորիր:
  Իմ համար ամնակարևոր  գոռծը դասերն են, որովհետև ապագայում դա ինձ կօգնի մասնագիտություն ստանալ:
 • 10-15 նախադասությամբ պատմիր հատվածը / բանավոր /: